Salg i gram per innbygger 15 år og eldre, fordelt på tobakkstype

Description

Utviklingen i registrert salg av fabrikkfremstilte sigaretter, rulletobakk og snus i gram per capita 15 år og eldre, per år

Note: Tallene for ett år gjelder fra juli foregående år, til juni det aktuelle år (eks. 2012 er målinger fra juli 2011 til juni 2012).

Full Title

Salg i gram per innbygger 15 år og eldre, fordelt på tobakkstype

Identification Number

kap1.11

Source

Name Affiliation Abbreviation Role
Toll- og avgiftsdirektoratet

Date of Production

2009-12-03

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Version

Date: 2017-08-23

Keywords

Geographical level

Hele landet

Gender

Begge

Time periods

1975-2016 (juli-juni)

Frequency of updates

Årlig

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.