Antall positive prøver, fordelt på stofftype

Description

Antall prøver fra bilførere som er testet positive for narkotiske stoffer

Note 1: 6-MAM (6-monoacetyl morfin) er et omdannelsesprodukt av heroin.

Full Title

Antall positive prøver, fordelt på stofftype

Identification Number

kap6.3

Source

Name Affiliation Abbreviation Role
Folkehelseinstituttet, divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning FHI

Date of Production

2005-06-01

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Statens institutt for rusmiddelforskning Sirus

Version

Date: 2015-03-20

Keywords

Time periods

1989-2014

Frequency of updates

Årlig

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.