Antall prøver fra bilførere, fordelt på mistanke og kjønn, antall og prosent

Description

Antall prøver fra bilførere fordelt på type mistanke og kjønn (alkohol og/eller andre rusmidler), i antall og prosent.

Note 1: Tall for mistanke om påvirkning av alkohol i 2002 omfatter kun blodprøver.

Full Title

Antall prøver fra bilførere, fordelt på mistanke og kjønn, antall og prosent

Identification Number

kap6.2

Source

Name Affiliation Abbreviation Role
Folkehelseinstituttet FHI

Date of Production

2005-05-31

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Statens institutt for rusmiddelforskning Sirus

Version

Date: 2015-03-17

Keywords

Geographical level

Norge

Gender

Begge, Mann, Kvinne

Time periods

1989-2014

Frequency of updates

Årlig

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.