Antall reaksjoner, fylke

Description

Antall reaksjoner på kjøring under påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler fordelt på fylke

Full Title

Antall reaksjoner, fylke

Identification Number

kap6.5

Source

Name Affiliation Abbreviation Role
Statistisk sentralbyrå SSB

Date of Production

2005-06-02

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Statens institutt for rusmiddelforskning Sirus

Version

Date: 2014-02-03

Keywords

Geographical level

Fylke, hele landet

Time periods

1986-2011

Frequency of updates

Årlig

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.