Antall reaksjoner, per 10 000 innbygger, fylke

Description

Antall reaksjoner på kjøring under påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler per 10 000 innbyggere 18 år og over fordelt på fylke

Note 1: Per oktober 2013 foreligger ikke tall for 2012.

Note 2: For mer informasjon om SSB's statistikk over straffereaksjoner, se Om statistikken (http://www.ssb.no/straff/om.html).

Note 3: Reaksjoner med kjøring under påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler som hovedlovbrudd.

Full Title

Antall reaksjoner, per 10 000 innbygger, fylke

Identification Number

kap6.6

Source

Name Affiliation Abbreviation Role
Statistisk sentralbyrå SSB

Date of Production

2005-06-02

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Statens institutt for rusmiddelforskning Sirus

Version

Date: 2014-02-03

Keywords

Geographical level

Fylke, hele landet

Time periods

1986-2011

Frequency of updates

Årlig

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.