Antall reaksjoner som prosent av veitrafikkforseelser

Description

Antall reaksjoner på kjøring under påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler som prosent av alle reaksjoner på veitrafikkforseelser.

Full Title

Antall reaksjoner som prosent av veitrafikkforseelser

Identification Number

kap6.4

Source

Name Affiliation Abbreviation Role
Statistisk sentralbyrå SSB

Date of Production

2005-06-01

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Statens institutt for rusmiddelforskning Sirus

Version

Date: 2015-03-20

Keywords

Time periods

1977-2013

Frequency of updates

Årlig

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.