Antall prøver fra bilførere, fordelt på mistanke og kjønn, antall og prosent

Beskrivelse

Antall prøver fra bilførere fordelt på type mistanke og kjønn (alkohol og/eller andre rusmidler), i antall og prosent.

Note 1: Tall for mistanke om påvirkning av alkohol i 2002 omfatter kun blodprøver.

Full tittel

Antall prøver fra bilførere, fordelt på mistanke og kjønn, antall og prosent

Identifikasjonsnummer

kap6.2

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Folkehelseinstituttet FHI

Produksjonsdato

2005-05-31

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Statens institutt for rusmiddelforskning Sirus

Versjon

Dato: 2015-03-17

Nøkkelord

Geografisk nivå

Norge

Kjønn

Begge, Mann, Kvinne

Tidsperioder

1989-2014

Oppdateres

Årlig

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.